SE / Svenska
Language
Country (delivery)
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (UK)
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • USA (US)
 • Österrike
 • Other countries
Kundvagnen är tom
Close cart

 

Miljö och säkerhet.

Batterivård

När du har en produkt som innehåller ett litiumjonbatteri måste du tänka på miljö- och säkerhetsfrågor.

Batteriet i våra produkter innehåller kemikalier som kan vara skadliga för miljön och för människor, så du måste se till att du inte utsätter batteriet för något som kan skada det.

Tänk alltid på miljöaspekterna och följ lokala föreskrifter när du kasserar batterier.

Utsätt inte batteriet för överhettning, direkt solljus eller eldsvåda. För att skydda batteriet får det inte laddas när temperaturen är lägre än 5 grader Celsius eller högre än 40 grader Celsius. Detsamma gäller för drifttemperaturen.

Håll ett öga på produkten när den laddas.

Ta inte isär batteriet och kortslut det inte.

Se till att du inte råkar tappa högtalaren på en hård yta. Du kan riskera att skada batteriet, vilket kan leda till funktionsfel. Om du har tappat produkten ska du låta en fackman titta på produkten och batteriet innan du använder eller laddar produkten igen.

Cirkulär ekonomi

Under 2020 inledde Audio Pro ett samarbete med ett annat svenskt företag, GIAB, ett innovativt företag som ger produkter nytt liv genom cirkulär ekonomi.

Produkter som av någon anledning returneras till Audio Pro granskas av GIAB, rekonditioneras och graderas innan de släpps ut på marknaden igen. På så sätt kan en produkt få ett nytt liv utan att kastas bort.

Vårt sätt att konsumera varor orsakar en stor belastning på vår miljö, och genom att samarbeta med partners som kan hjälpa oss att bidra till en lägre miljöbelastning kan vi göra vår del för att mildra denna klimatpåverkan.

Vår bransch, precis som många andra, förväntas lida brist på nödvändiga material och komponenter i framtiden eftersom materialanvändningen ökar exponentiellt. Detta kommer att innebära att alla tillverkare inom en snar framtid måste börja arbeta enligt mer cirkulära arbetssätt, där återvinning, återanvändning och hållbar design är normen. Genom att återanvända och återvinna våra högtalare på det här sättet börjar vi redan agera på ett mer klimatsmart sätt.

Utöver samarbetet med GIAB har Audio Pro ett omfattande program för reservdelar och reparationer. Det innebär ytterligare ett sätt att förlänga högtalarnas livslängd, och därmed hållbarhet i fokus.